Odrzucenie spadku za granicą po zmarłym w Polsce

Odrzucenie spadku za granicą po zmarłym w Polsce

W praktyce naszej Kancelarii często spotykamy się z problemem odrzucenia spadku przez krewnych osoby zmarłej w Polsce, którzy zamieszkują za granicą. Chodzi o sytuację, kiedy zmarły pozostawił długi i jego spadkobiercy, w tym ci zamieszkali za granicą Polski, aby...