W praktyce naszej Kancelarii często spotykamy się z problemem odrzucenia spadku przez krewnych osoby zmarłej w Polsce, którzy zamieszkują za granicą. Chodzi o sytuację, kiedy zmarły pozostawił długi i jego spadkobiercy, w tym ci zamieszkali za granicą Polski, aby chronić siebie przed długami zmarłego, odrzucają spadek. Do tego często osoby odrzucające mają dzieci małoletnie. Powstaje wówczas często pytanie, czy muszę przyjechać do Polski, żeby odrzucić spadek, czy mogę to zrobić w kraju, w którym zamieszkuję? Czy do odrzucenia spadku w imieniu dzieci potrzebuję jakiejś zgody, a jeśli tak, to czy wystarczy zgoda sądu państwa, w którym mieszkam, czy też konieczna jest zgoda sądu polskiego? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

SPIS TREŚCI:


 

Jaki jest termin złożenia oświadczenia o odrzucenie spadku?

Pamiętaj, prawo jest dla starannych. Masz sześć miesięcy na złożenie swojego oświadczenia o odrzuceniu niechcianego spadku od chwili, kiedy dowiedziałeś się, że możesz być spadkobiercą. Skąd się o tym dowiedzieć? Przede wszystkim z korespondencji sądowej, która dociera do dalszych spadkobierców, których sąd spadku zawiadamia, że spadkobiercy powołani w pierwszej kolejności już spadek odrzucili. Jeśli dziedziczysz w pierwszej linii, jako syn, córka, małżonek, to chwila dowiedzenia się o tym, że możesz być spadkobiercą, przypada na moment dowiedzenia się o śmierci spadkobiercy.

 

Czy muszę przyjechać do Polski, aby odrzucić spadek?

Jeżeli spadkobierca, który chce odrzucić spadek mieszka za granicą, najlepiej jest umówić i udać się z dowodem osobistym do konsula RP. Konsul wówczas poświadcza podpis pod oświadczeniem obejmującym odrzucenie spadku. Samo jednak złożenie oświadczenia w obecności konsula nie wystarcza, aby skutecznie odrzucić spadek. Oświadczenie takie powinno znaleźć się w siedzibie sądu spadku przed upływem wskazanego wyżej sześciomiesięcznego terminu. Trzeba zatem oryginał tego oświadczenia wysłać do właściwego sądu w Polsce — tego, w którego obszarze właściwości zmarły spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Można także przyjechać do Polski i złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem.

 

Odrzucenie spadku za granicą po osobie zmarłej w imieniu małoletnich dzieci

Jeśli chodzi o przepisy obowiązujące na obszarze Unii Europejskiej, zezwolenie takie udziela sąd, którego okręgu małoletni ma zwykłe miejsce pobytu. Są jednak systemy prawne, które nie przewidują wymogu uzyskania zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Powstaje wówczas problem, jak przekonać organ, który przyjmuje oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka, że rodzic jest uprawniony do takiej czynności? Praktyka w ostatnich latach przyjęła, że dopuszczalna jest tu jurysdykcja sądu polskiego — Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Do tego Sądu należy złożyć wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego. Po uzyskaniu takiego zezwolenia, które przybiera formę postanowienia, można składać oświadczenie. I tu znowu, jeśli spadkobierca zamieszkuje za granicą, najlepiej udać się do konsula.

Na gruncie konkretnych spraw wynikają wielokrotnie pewne komplikacje. Nie sposób wszystkiego przewidzieć i w takich sytuacjach potrzebna jest profesjonalna pomoc. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz fachowej porady prawnej dotyczącej Twojej sprawy, skontaktuj się z naszą Kancelarią lub sprawdź naszą ofertę: prawo spadkowe