Nagła i niespodziewana śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym lub w wypadku przy pracy, jest niezwykle ciężkim i bolesnym doświadczeniem. Powoduje ona znaczną krzywdę, z którą trudno sobie poradzić. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest roszczeniem pieniężnym, które ma rekompensować ból i cierpienie związane z utratą najbliższej osoby.

SPIS TREŚCI:


 

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby w wypadku, to niezwykle trudne doświadczenie powodujące znaczną krzywdę. Wiąże się ona z negatywnymi odczuciami psychicznymi w postaci stresu, smutku, poczucia straty, osamotnienia, czy tęsknoty. Zadośćuczynienie jest roszczeniem pieniężnym, które ma rekompensować ból i cierpienie związane z utratą najbliższej osoby.

 

Kto może domagać się zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby?

Do żądania zapłaty zadośćuczynienia uprawnieni są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. O tym, kto należy do kręgu najbliższych członków rodziny, nie decydują powiązanie formalne, ale faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami. Uprawnionym do żądania zapłaty zadośćuczynienia może być więc nie tylko małżonek czy dzieci, ale także np. konkubina, pasierb, macocha, dziadkowie, przyrodnie rodzeństwo, czy też osoba wychowywana w rodzinie zastępczej. Samo istnienie faktycznego związku między dwiema osobami jest niewystarczające, ponieważ konieczne jest również istnienie pewnej, trwałej i silnej więzi emocjonalnej, podtrzymywanej przez te osoby. Istotna może być nie tylko więź uczuciowa, ale również więź ekonomiczna, polegająca na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

 

Kto ma obowiązek zapłaty zadośćuczynienia?

Obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby ciąży na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. W przypadku wypadków komunikacyjnych obowiązek ten będzie ciążył na sprawcy wypadku. Jeśli będzie nim kierujący pojazdem mechanicznym objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, wówczas roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia należy kierować do odpowiedniego ubezpieczyciela. Jeśli chodzi zaś o wypadki przy pracy, odpowiedzialność najczęściej będzie ponosił pracodawca.

 

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia?

Krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej, a każdy przypadek jest traktowany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

 

Ocena wysokości zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby — kryteria

Ocena wysokości zadośćuczynienia musi opierać się na kryteriach obiektywnych, takich jak:

  • Dramatyzm doznań osoby bliskiej;
  • Poczucie osamotnienia i pustki;
  • Cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej;
  • Rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym;
  • Oparcie w innych osobach bliskich;
  • Wiek osoby uprawnionej do zadośćuczynienia;
  • Stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania;
  • Leczenie doznanej traumy;
  • Wiek pokrzywdzonego.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby nie powinna prowadzić do wzbogacenia się pokrzywdzonego, jednak musi przedstawiać ono odczuwalną ekonomicznie wartość, a jej wysokość nie może sprowadzać się do kwoty symbolicznej.

 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w kwestii zadośćuczynienia lub w sprawach o zapłatę odszkodowania, sprawdź naszą ofertę: Prawnik – odszkodowania.