PRAWO – FIRMY I SPÓŁKI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Świadczymy pomoc prawną przy prowadzeniu biznesu oraz pomagamy w realizacji codziennych wyzwań gospodarczych przedsiębiorców. Naszymi klientami są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia oraz fundacje. W tym obszarze zapewniamy im:

 • kompleksową obsługę prawną we wszelkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa;
 • doradztwo prawne w zakresie inwestycji i rozwoju, w szczególności przy zakupie, dzierżawie lub najmie nieruchomości inwestycyjnych oraz przy ich zagospodarowaniu i rozbudowie;
 • prawne wsparcie w procesie podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji biznesowych i rozwojowych.

 

W prowadzeniu działalności gospodarczej kluczowa jest płynność finansowa i ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Dla naszych klientów świadczymy:

 • sprawną windykację należności oraz skuteczną obronę przed bezpodstawnymi roszczeniami ich kontrahentów;
 • dochodzenie należności naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację przed sądami w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Problemy prawne w prowadzeniu biznesu bardzo często są przyczyną podpisania w pośpiechu umowy czy źle wynegocjowanych warunków kontraktu. Dlatego zapewniamy naszym klientom:

 • opracowywanie i analizę umów oraz udział w negocjacjach biznesowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • szczególną dbałość o dobór właściwych środków prawnych w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów w zawieranych przez nich umowach;

 

Wspieramy naszych klientów naszą wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu i rozwijaniu biznesu poprzez:

 • wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty krajowe i zagraniczne, działające na terenie naszego kraju;
 • dbanie o szybką rejestrację podmiotów gospodarczych w urzędowych rejestrach;
 • opracowanie strategii przekazania biznesu przyszłym pokoleniom w drodze zarządu sukcesyjnego oraz fundacji rodzinnej;
 • reprezentację przed wszelkimi organami w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

 

Jeżeli potrzebują Państwo doradztwa prawnego lub kompleksowej obsługi prawnej swojej firmy, lub spółki w Raciborzu i okolicach – zachęcamy do kontaktu.

 

PRAWO HANDLOWE I PRAWO SPÓŁEK

W obszarze doradztwa korporacyjnego świadczymy następujące usługi prawne:

 • pomagamy przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów, przedstawicielstw i holdingów z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego;
 • prowadzimy obsługę zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • opracowujemy wszelką potrzebną dokumentację wewnątrzkorporacyjną, w tym regulaminy organizacyjne i zasady ładu korporacyjnego (campliance), projekty uchwał organów podmiotów gospodarczych;
 • doradzamy przy przekształcaniu, podziale i łączeniu spółek prawa handlowego oraz tworzeniu i funkcjonowaniu grup kapitałowych, także z udziałem kapitału zagranicznego;
 • sporządzamy i opiniujemy kontrakty menedżerskie oraz umowy zakazu konkurencji;
 • prowadzimy kompleksową obsługę transakcji sprzedaży udziałów oraz zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa – transakcje M&A.

 

Prowadzimy w imieniu naszych klientów postępowania w sporach korporacyjnych, w szczególności:

 • sprawy wynikające z zaskarżania uchwał podejmowanych przez zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych;
 • sprawy o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki;
 • postępowania o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.;
 • sprawy o zapłatę odszkodowania przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • sprawy pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką spowodowane naruszeniem zakazu konkurencji;
 • sprawy wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce (actio pro socio).

 

Jeżeli potrzebują Państwo doradztwa prawnego lub kompleksowej obsługi prawnej swojej firmy, lub spółki w Raciborzu i okolicach — zachęcamy do kontaktu.

Zostań w kontakcie

+48 32 400 99 47

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 2
47-400 Racibórz

Email

sekretariat@zawisza-olejarnik.pl

Godziny otwarcia

Pon. – Pt. 8:00-16:00

Istnieje możliwość spotkania w innym czasie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Wyślij wiadomość