POLISOLOKATY

Nasza Kancelaria Prawna prowadzi sprawy prawne dotyczące umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tak zwanych polisolokat.

 

CO TO JEST POLISOLOKATA?

Polisolokata to umowa, która łączy w sobie elementy polisy na życie oraz lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej. W ramach tej umowy ubezpieczony zobowiązuje się do opłacania składek, które następnie ubezpieczyciel ma pomnażać poprzez ich inwestowanie w fundusze inwestycyjne.

W praktyce bardzo często polisolokaty są dla ubezpieczonych niekorzystne, ponieważ nie generują zysków, a także są obwarowane licznymi opłatami. Umowy te przewidują możliwość wcześniejszego zwrotu wpłaconych pieniędzy, jednak często zawierają one również niedozwolone postanowienia umowne, na podstawie których ubezpieczyciel pobiera bardzo wysokie opłaty likwidacyjne.

 

ZWROT Z POLISOLOKATY

Nasi prawnicy i radcy prawni reprezentują konsumentów w sprawach dotyczących odzyskania — zwrotu opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

 

Nasze działania polegają na:

  • Analizie sprawy i określeniu strategii działania;
  • Prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem w celu polubownego zwrotu opłaty likwidacyjnej z polisolokaty;
  • Złożeniu powództwa do sądu i reprezentowaniu Klientów w postępowaniu sądowym.

 

Szukasz prawnika / radcy prawnego specjalizującego się w sprawach związanych z odzyskaniem — zwrotem opłaty likwidacyjnej z polisoloakty? Zapraszamy do kontaktu.

Zostań w kontakcie

+48 32 400 99 47

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 2
47-400 Racibórz

Email

sekretariat@zawisza-olejarnik.pl

Godziny otwarcia

Pon. – Pt. 8:00-16:00

Istnieje możliwość spotkania w innym czasie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Wyślij wiadomość